Polityka prywatności

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DSGVO) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Camwerk GmbH
reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Markusa Pingena, który jest upoważniony do reprezentowania firmy.

Camwerk GmbH
Gartenstraße 38
52249 Eschweiler
Telefon: +49 2403 97 11 99 0
Fax: +49 2403 97 11 99 9
E-mail: info@camwerk.de

II Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, art. 6 (1) lit. a DSGVO służy jako podstawa prawna. W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) lit. c DSGVO. W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, art. 6 (1) d DSGVO służy jako podstawa prawna.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3 Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może odbywać się dłużej, jeśli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

III. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1 Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

Gromadzone są następujące dane:

(1) informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki
(2) system operacyjny użytkownika
(3) dostawca usług internetowych użytkownika
(4) adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp poprzez naszą stronę internetową.

Dane te są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

4 Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie danych po tym okresie. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

IV. Wykorzystanie plików cookies

1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

W plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane:

(1) ustawienia językowe
(2) informacje dotyczące logowania

2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W ich przypadku konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Wymagamy plików cookie do następujących zastosowań:

(1) akceptacja ustawień językowych
(2) zapamiętywanie terminów wyszukiwania

Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

4 Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego do naszej strony. Dlatego również Państwo jako użytkownik mają pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies dla naszej strony internetowej, może nie być już możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

V. Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google o tym, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

VI. Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Google Maps jest wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

VII Facebook Social Plugin

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki są elementami interakcji i są rozpoznawalne dzięki logo Face-book (ciemne „f” na jasnym tle). Facebook posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Gdy użytkownik wywołuje wtyczkę społecznościową, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę internetową. Jeśli użytkownik jest zalogowany, Facebook może przyporządkować wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze jego adres IP. Facebook przechowuje tylko anonimowy adres IP w Niemczech.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych, czas przechowywania

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, a także związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

4. Opcje sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik, który jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał o nim dane za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi zapisanymi w Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub na stronie USA http://www.aboutads.info/choices/ lub stronie UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

VIII Kontakt mailowy

1 Opis i zakres przetwarzania danych

Istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem. W tym kontekście dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji kontaktu. Jest to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4 Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołania można dokonać np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail do operatora strony internetowej pod adresem info@camwerk.de, faksem na numer +49 2423 40878-45 lub listownie na adres podany w punkcie I. powyżej. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu GDPR i mają Państwo następujące prawa wobec administratora danych:

1. prawo do informacji

Możesz zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące Cię dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

(1) celach, dla których przetwarzane są dane osobowe;
(2) kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe;
(4) przewidywany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienia prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, znaczące informacje na temat zaangażowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są niedokładne lub niekompletne. Administrator musi dokonać sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w następujących warunkach:

(1) jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a w zamian żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
(4) jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych
Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
(2) Wycofujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 (1) a lub art. 9 (2) a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
(3) Sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.
(4) Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 GDPR.

b) Informacje dla osób trzecich
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Pani/Pana i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Pani/Pan, jako podmiot danych, zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do.

(1) dla realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 GDPR;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
(5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

(5) Prawo do informacji

Jeśli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora.

6. prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że.

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do bezpośredniego przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie prawa o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,
(2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a te przepisy prawa zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów; lub
(3) jest podejmowana za Państwa wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w (1) i (3), administrator podejmuje rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza GDPR. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.