Veri koruması I. Sorumlu kişinin adı ve adresi AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasaları ve diğer veri koruma yönetmelikleri kapsamında sorumlu olan kişi: Camwerk GmbH yetkili temsilci Genel Müdür Markus Pingen tarafından temsil edilir Camwerk GmbH Mittelstraße 42 52379 Langerweh Telefon: +49 2423 40878-43 Faks: +49 2423 40878-45 E-posta: info@camwerk.de II. Veri işleme hakkında genel bilgiler 1. Kişisel verilerin işlenme kapsamı Prensip olarak, kullanıcılarımızdan yalnızca işlevsel bir web sitesi ve içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu ölçüde kişisel veriler toplar ve kullanırız. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin toplanması ve kullanılması, yalnızca kullanıcının onayı ile düzenli olarak gerçekleşir. Fiili nedenlerle önceden izin alınmasının mümkün olmadığı ve verilerin işlenmesine yasal hükümler tarafından izin verildiği durumlarda bir istisna uygulanır. 2. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin rızasını aldığımız sürece, GDPR Madde 6 (1) (a) yasal dayanak olarak hizmet eder. Madde 6 (1) (b) GDPR, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak görevi görür. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, GDPR’nin 6 (1) (c) maddesi yasal dayanak teşkil etmektedir. Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi yasal dayanak teşkil eder. İşlemenin şirketimizin veya üçüncü bir şahsın meşru menfaatini korumak için gerekli olması ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri birinci menfaatten ağır basmıyorsa, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f harfi yasal dayanak teşkil eder. işleme için.

 

3. Veri Silme ve Saklama Süresi İlgili kişinin kişisel verileri, saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinecek veya bloke edilecektir. Depolama, sorumlu kişinin tabi olduğu AB düzenlemeleri, yasaları veya diğer düzenlemelerde Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından sağlanmışsa da gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bir sözleşmenin akdedilmesi veya yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanmasına gerek olmadığı sürece, belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresinin sona ermesi durumunda veriler bloke edilecek veya silinecektir. III. Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden veri ve bilgi toplar. Aşağıdaki veriler burada toplanır: (1) Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi (2) Kullanıcının işletim sistemi (3) Kullanıcının İnternet Servis Sağlayıcısı (4) Kullanıcının IP adresi (5) Erişim tarihi ve saati (6) Kullanıcının sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri (7) Kullanıcının sistemi tarafından web sitemiz üzerinden erişilen web siteleri Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz. 2. Veri işlemenin yasal dayanağı Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (f)’dir. 3. Veri işlemenin amacı IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturum süresince saklanmalıdır. Günlük dosyalarında depolama, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için gerçekleşir. Ayrıca, verileri web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanırız. Verilerin pazarlama amaçlı olarak değerlendirilmesi bu bağlamda yer almaz. GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca veri işleme konusundaki meşru menfaatimiz de bu amaçlarda yatmaktadır.

 

4. Depolama süresi Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Web sitesinin sağlanması için veri toplanması durumunda, ilgili oturum sona erdiğinde durum böyledir. Veriler günlük dosyalarında saklanıyorsa, en geç yedi gün sonra durum böyledir. Bunun ötesinde depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır, böylece arayan istemciyi atamak artık mümkün olmaz. 5. İtiraz ve eleme imkanı Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin çalışması için mutlaka gereklidir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz etme olasılığı yoktur. IV. Çerezlerin kullanımı 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı Web sitemiz çerezleri kullanır. Çerezler, internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini çağırırsa, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesi tekrar çağrıldığında tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir. Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, bir sayfa değişikliğinden sonra bile arayan tarayıcının tanımlanabilmesini gerektirir. Aşağıdaki veriler çerezlerde saklanır ve iletilir: (1) Dil Ayarları (2) Giriş Bilgileri 2. Veri işlemenin yasal dayanağı Çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f’dir. 3. Veri işlemenin amacı Teknik olarak gerekli çerezleri kullanmanın amacı, kullanıcılar için web sitelerinin kullanımını kolaylaştırmaktır. Web sitemizin bazı işlevleri, çerez kullanılmadan sunulamaz. Bunlar için, bir sayfa değişikliğinden sonra bile tarayıcının tanınması gereklidir. Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyacımız var: (1) dil ayarlarının benimsenmesi (2) Arama terimlerini hatırlama Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz. GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine yönelik meşru menfaatimiz de bu amaçlarda yatmaktadır. 4. Saklama süresi, itiraz ve kaldırma olasılığı Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve sitemize iletilir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde de tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

 

V. Google Web Yazı Tipleri Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, metin ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler. Bunun için kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekmektedir. Bu, Google’a web sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiği bilgisini verir. Google Web Yazı Tipleri, çevrimiçi teklifimizin tek tip ve çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, GDPR Madde 6 (1) (f) anlamında meşru bir menfaati temsil eder. Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır. Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgiyi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/. VI. Google Haritalar Bu site, bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir. Google Haritalar’ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Bu, GDPR Madde 6 (1) (f) anlamında meşru bir menfaati temsil eder. Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. VII. Facebook Sosyal Eklentisi 1. Kişisel verilerin işlenme kapsamı Web sitemiz, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda (“Facebook”) tarafından işletilen facebook.com sosyal ağındaki sosyal eklentileri kullanır. Eklentiler etkileşim öğeleridir ve Facebook logosundan (açık bir arka plan üzerinde koyu “f”) tanınabilir. Facebook, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi kapsamında onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına uyma garantisi sunar, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active Bir kullanıcı sosyal eklentiye eriştiğinde, cihazı Facebook sunucularına doğrudan bir bağlantı kurar. Bu, Facebook’a bir kullanıcının ilgili web sitesine eriştiği bilgisini verir. Kullanıcı oturum açtıysa, Facebook ziyareti onun Facebook hesabına atayabilir. Kullanıcı Facebook’a üye değilse, Facebook’un IP adresini öğrenip kaydetme olasılığı hala vardır. Facebook’ta Almanya’da yalnızca anonim bir IP adresi saklanır.

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (f)’dir. 3. Veri işlemenin amacı, saklama süresi Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin Facebook tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile ilgili haklar ve kullanıcıların gizliliğini korumak için ayar seçenekleri Facebook’un veri koruma bilgilerinde bulunabilir: https://www. facebook.com/about/privacy/ 4. İtiraz ve eleme imkanı Facebook üyesi olan ve Facebook’un bu çevrimiçi teklif aracılığıyla kendisi hakkında veri toplamasını ve Facebook’ta depolanan üye verilerine bağlamasını istemeyen bir kullanıcı, çevrimiçi teklifimizi kullanmadan önce Facebook’tan çıkış yapmalı ve çerezlerini silmelidir. Verilerin reklam amaçlı kullanımına yönelik başka ayarlar ve itirazlar Facebook profil ayarlarında mümkündür: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya ABD sitesi http://www.aboutads.info / options/ veya AB sitesi http://www.youronlinechoices.com/. Ayarlar platformdan bağımsızdır, yani masaüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlar gibi tüm cihazlara uygulanır. VIII.E-posta İletişimi 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı Verilen e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçmek mümkündür. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanacaktır. Bu kapsamda veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Veriler yalnızca konuşmayı işlemek için kullanılacaktır. 2. Veri işlemenin yasal dayanağı E-posta gönderimi sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (f)’dir. E-posta ile iletişim bir sözleşme akdetmeyi amaçlıyorsa, işleme için ek yasal dayanak GDPR Madde 6 (1) (b)’dir. 3. Veri işlemenin amacı Kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca iletişim kurulmasını işlememize hizmet eder. Bu aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaatin bulunduğu yerdir. 4. Depolama süresi Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. E-posta ile gönderilen kişisel veriler için, kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdiğinde durum böyledir. Söz konusu gerçeklerin nihayet açıklığa kavuşturulduğu koşullardan çıkarılabildiğinde konuşma sona erer. Gönderme işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç yedi gün sonra silinecektir. 5. İtiraz ve eleme imkanı Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman iptal etme seçeneğine sahiptir. Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerse, istediği zaman kişisel verilerinin saklanmasına itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez. İptal, örneğin web sitesi operatörüne info@camwerk.de adresinden e-posta ile, +49 2423 40878-45 numaralı faksa veya yukarıda I. altında verilen adrese mektupla yapılabilir. Bu durumda, iletişim sırasında kaydedilen tüm kişisel veriler silinecektir.

 

IX. veri sahibinin hakları Kişisel veriler tarafınızca işleniyorsa, GDPR anlamında veri sahibi sizsiniz ve sorumlu kişiye karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz: 1. Bilgi edinme hakkı Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediği konusunda sorumlu kişiden onay talep edebilirsiniz. Bu tür bir işleme mevcutsa, aşağıdaki bilgilerden sorumlu kişiden bilgi talep edebilirsiniz: (1) kişisel verilerin işlenme amaçları; (2) işlenen kişisel verilerin kategorileri; (3) kişisel verilerinizin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri; (4) sizinle ilgili kişisel verilerin planlanan saklama süresi veya bu konuda belirli bir bilgi mümkün değilse, saklama süresinin belirlenmesi için kriterler; (5) sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı, sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkı; (6) bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı; (7) kişisel verilerin veri sahibinden toplanmaması durumunda, verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler; (8) GDPR Madde 22 (1) ve (4) uyarınca profil çıkarma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler. veri konusu. Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu bağlamda, aktarım ile bağlantılı olarak GDPR Madde 46 uyarınca uygun garantiler hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz. 2. Düzeltme Hakkı Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, sorumlu kişiye düzeltme ve/veya tamamlama hakkınız vardır. Sorumlu kişi düzeltmeyi derhal yapmalıdır. 3. İşlemenin kısıtlanması hakkı Aşağıdaki koşullarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz: (1) sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre boyunca; (2) işlemenin hukuka aykırı olması ve kişisel verileri silmeyi reddetmeniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz; (3) sorumlu kişinin artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yok, ancak yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacınız var veya (4) GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin sizin sebeplerinizden daha fazla olup olmadığı henüz tespit edilmemişse. Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Birliğin veya bir Üye Devletin önemli kamu menfaati nedenleri işlenir. İşleme kısıtlaması yukarıdaki koşullara göre sınırlandırılmışsa, kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından bilgilendirileceksiniz.

 

4. Silme hakkı a) Silme zorunluluğu Sorumlu kişiden sizinle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep edebilirsiniz ve sorumlu kişi aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli olması halinde bu verileri derhal silmekle yükümlüdür: (1) Sizinle ilgili kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli değildir. (2) GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a veya 9. Maddesinin 2. Paragrafının a’ya uygun olarak işlemenin dayandığı onayınızı iptal edersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur. (3) GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsunuz ve işleme için ağır basan meşru nedenler bulunmuyor veya GDPR Madde 21 (2) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsunuz. (4) Sizinle ilgili kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir. (5) Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi, Birlik hukuku veya sorumlu kişinin tabi olduğu Üye Devletlerin hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir. (6) Sizinle ilgili kişisel veriler, GDPR Madde 8 (1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır. b) Üçüncü şahıslara bilgi Sorumlu kişi sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açıklamışsa ve GDPR Madde 17 (1) uyarınca silmek zorundaysa, veri işlemeden sorumlu kişiyi korumak için teknik önlemler de dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaktır. Kişisel verileri işleyen mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulundurarak, veri sahibi olarak, bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıları veya bu kişisel verilerin kopyalarını veya kopyalarını silmelerini talep etmiş olursunuz. c) İstisnalar İşleme gerekliyse silme hakkı mevcut değildir (1) ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkını kullanmak; (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya kamu yararına olan veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanımında olan bir görevi yerine getirmek; (3) GDPR Madde 9 (2) bent h ve i ve Madde 9 (3) uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle; (4) 89. madde uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için (5) yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak. 5. Bilgi Edinme Hakkı Sorumlu kişiye karşı düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. bunun imkansız olduğu ortaya çıkıyor veya orantısız bir çaba gerektiriyor. Bu alıcılar hakkında sorumlu kişi tarafından bilgilendirilme hakkınız vardır. 6. Veri taşınabilirliği hakkı Sorumlu kişiye sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verileri, kişisel verileri sağlamaktan sorumlu kişi tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın sorumlu başka bir kişiye iletme hakkına sahipsiniz, şu şartla ki, (1) işleme, GDPR Madde 6(1)(a) veya Madde 9(2)(a) GDPR uyarınca rızaya veya Madde 6(1)(b) GDPR uyarınca bir sözleşmeye dayanmaktadır ve (2) işleme, otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu sürece, sizinle ilgili kişisel verilerin bir sorumlu kişiden başka bir sorumlu kişiye doğrudan iletilmesini sağlama hakkına da sahipsiniz. Başkalarının özgürlükleri ve hakları bundan etkilenmemelidir. Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek veya kontrolöre verilen resmi yetkinin uygulanması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

 

7. İtiraz Hakkı Kişisel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının e veya f bendine dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Sorumlu kişi, çıkarlarınızı, haklarınız ve özgürlüklerinizi aşan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemez. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan reklamcılık faaliyeti için işleniyorsa, kişisel verilerinizin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederseniz, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir. 2002/58/EC sayılı Direktife rağmen, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, teknik özellikleri kullanan otomatik prosedürler yoluyla itiraz hakkınızı kullanma seçeneğiniz vardır. 8. Veri koruma yasası uyarınca rıza beyanını iptal etme hakkı Veri koruma kanunu kapsamında muvafakat beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Rızanın iptali, rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını, iptal noktasına kadar etkilemez. 9. Profil oluşturma dahil olmak üzere otomatikleştirilmiş bireysel karar verme Sizinle ilgili yasal sonuçlar doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen, profil çıkarma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkınız vardır. karar verilirse bu geçerli değildir. (1) siz ve sorumlu kişi arasındaki bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olması, (2) sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet mevzuatı temelinde izin verilebilir ve bu mevzuat haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri içerir veya (3) açık rızanızla. Bununla birlikte, GDPR’nin 9. maddesinin 2. fıkrasının a veya g’deki hükümleri uygulanmadıkça ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadıkça, bu kararlar GDPR’nin 9. maddesinin 1. paragrafına göre özel kişisel veri kategorilerine dayanmamalıdır. . (1) ve (3)’te atıfta bulunulan durumlarla ilgili olarak, sorumlu kişi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve en azından sorumlu kişi adına insan müdahalesi alma hakkı da dahil olmak üzere meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri alacaktır. , kendi bakış açısını ifade etmek ve karara itiraz etmek. 10. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı Diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel gelmeksizin, eğer inanıyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz yerin, iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu üye ülkede bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiğini. Şikayetin sunulduğu denetim makamı, GDPR’nin 78. Maddesi uyarınca bir yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonuçları hakkında şikayetçiyi bilgilendirecektir.